ZadzwońKontakt

U osób ze znacznym zanikiem kości, u których planuje się zabieg implantacji, konieczna staje się regeneracja kości.  Ludzka tkanka kostna posiada zdolności regeneracyjne, czyli inaczej mówiąc odbudowy brakującej kości. Jednak, w większości przypadków, organizm potrzebuje pomocy. Naturalne produkty Bio-Oss oraz Bio-Gide skutecznie wspierają procesy własne organizmu, przebiegające podczas odbudowy kości.

Nowo powstająca kość potrzebuje rusztowania, zachowującego się jak szkielet konstrukcji. Materiał kościozastępczy Bio-Oss, dzięki swojej wysoce porowatej strukturze, doskonale spełnia ten wymóg. Błona Bio-Gide umieszczona jest na powierzchni gojącej się kości i służy jako bariera ochronna, zapobiegająca wrastaniu szybko rosnących tkanek miękkich w przestrzeń, która powinna zostać zajęta wolno narastającą tkanką kostną. Ponadto, Bio-Gide wspomaga właściwe gojenie rany.

Bio-Oss® to bezpieczny, skuteczny i naturalny materiał zastępczy, pochodzący z tkanki kostnej (z kości wołowej). Ze względu na podobieństwo do ludzkiej kości, Bio-Oss® bardzo dobrze sprawdza się w odtwarzaniu nowej kości. W wielu przypadkach, używając Bio-Oss®, eliminujemy potrzebę dodatkowych zabiegów chirurgicznych uzyskiwania własnej kości, jako materiału do przeszczepu.

Comments are closed.